համապատիւ

համապատիւ

Dasnabedian 1995: 447

Գրիգ. նար. կուս. 1995 1995 13,3
égal en honneur

freq: 1


Բառարան հայերեն (դասական) - ֆրանսիացի (Glossaire arménien (classique)-français). 2013.

Regardez d'autres dictionnaires:

 • ՀԱՄԱՊԱՏԻՒ — (տուի, տաց, կամ տուոց.) NBH 2 0019 Chronological Sequence: Unknown date, 5c, 6c, 8c, 10c, 12c, 13c, 14c գ. ὀμότιμος aequalis in honore, collega. Պատուակից. զուգապատիւ, եւ հաւասար ըստ յարգի. եւ փառակից. Յաստուածայինս խօսի. *Համապատիւ հօր եւ որդւոյ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱԹՈՌԱԿԻՑ — (կցի, ցաց.) NBH 1 0012 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 7c, 8c, 10c, 11c, 12c ա. եւ գ. παρακαθήμενος, συγκαθήμενος, σύνεδρος assidens, consedens, una solium obtinens Առընթեր գլխաւորին նստեալն յաթոռ. բարձակից. հարազատ.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱՆԱՆՋԱՏ — (ի, ից.) NBH 1 0107 Chronological Sequence: 6c, 10c, 11c ա. ἁχώριστος inseparabilis, inseparatus Որ չունի զատանիլ անջատիլ. անբաժանելի. անբաժան. անմեկնելի. ... *Զ ʼի քէն մարմինն՝ անանջատ ʼի բանէն՝ համապատիւ Հօր փառաւորէ. Նար. կուս.: ԱՆԱՆՋԱՏ ըստ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱՆՈՐԻՇ — ( ) NBH 1 0217 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 9c, 10c, 11c, 12c, 13c ա. ԱՆՈՐԻՇ որ եւ ԱՆՈՐՈՇ. յն. աօ՛րիսթօս. ἁόριστος indefinitus, indecretus Չորոշեալ. անսահման. եւ Անզանազան. անխտիր. *Անհատք անբաւք եւ անորիշք են առ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱՍՏՈՒԱԾԱԲԱՆ — (ի, ից.) NBH 1 0321 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 7c, 8c, 10c, 12c ա.գ. θεολόγος theologus Որ խօսի զԱտուածոյ վարդապետական օրինօք. վարդապետ եկեղեցւոյ. եւ ըստ այսմ գրի որ նազիանզանցին մականունի Ատուածաբան՝ որպէս… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԲԱՐԵՏՈՀՄՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 456 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 7c, 12c, 13c, 14c գ. εὑγένεια, τὸ εὑγενές nobilitas *Ազնուազգութիւն. քաջատոհմութիւն. ազնուականութիւն. ... *Ո՞ւր հօր եւ մօր եւ ազգին բարետոհմութիւնք. Վրք. հց. ՟Դ: *Ոչ էր նուազ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԶՈՒԳԱԹԻՒ — ( ) NBH 1 0746 Chronological Sequence: Unknown date, 5c, 6c, 8c, 10c, 12c, 13c ա. ἱσάριθμος par numero, totidem Հաւասարաթիւ. նոյնչափ թուով. նոյն համրանքով. *Փորոտիք եօթն, եւ անդամք մարմնոյն նմանապէս զուգաթիւ (կամ զուգաթիւք): Զուգաթիւ ժամանակ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԻՇԽԱՆԱԿԻՑ — (կցի, ցաց.) NBH 1 0865 Chronological Sequence: Unknown date, 5c, 12c ա. σύναρχος, συνάρχων, συνηγεμονικός principatus socius, in magistratu collega հոմիշխան. կցորդ կամ ընկեր իշխանի. հաղորդ իշխանութեան ուրուք. *Միտքսիշխանական հոգւոյ եւ մարմնոյ,… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԿՈՒՍԱՆ — I. (ի, աց.) NBH 1 1124 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 8c, 10c, 12c, 14c Տ. ԿՈՅՍ, եւ ԿՈՒՍԱԿՐՕՆ. հասարակօրէն յիգականն. *Ծերն եւ տյաձն, կուսանն եւ երիտասարդն: Կուսանաց նոցա ոչ ողորմեցաւ: Տարցին թագաւորի կուսանք զհետ նորա.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ՀԱՄԱՀԱՐԶ — (ի, ից կամ աց, կամ զանց.) NBH 2 0016 Chronological Sequence: 6c, 8c, 10c, 11c գ. ՀԱՄԱՀԱՐԶ կամ ՀԱՄՀԱՐԶ. (թերեւս իբր համահարազատ. կամ համապատիւ, եւ երկրակից.) Վարի որպէս Նիզակակից. մտերիմ պաշտպան. արբանեակ. թիկնապահ. ὐπασπιστής, ὐπερασπιστής… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ՀԱՄԱՊԱՏՈՒԱԲԱՐ — ( ) NBH 2 0020 Chronological Sequence: Unknown date, 5c, 10c, 12c մ. ὀμοτίμως, ἱσοτίμως pari dignitate, honore, conditione. Իբրեւ համապատիւ՝ ըստ ամենայն առման. հաւասարապէս, եւ ըստ իւրաքանչիւր արժանեաց. *Ընդունէր զբարեպաշտութիւնս արարչապէս՝ ընդ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.